Over mij

Wie ben ik?

P1050245

Mijn naam is Marius Nabuurs en ik heb ruim 25 jaar ervaring in het werken met jongeren, hun gezinnen en omgeving. Mijn werkervaring is zowel binnen de jeugdpsychiatrie, jeugdhulpverlening en jeugdverslavingszorg. Dit in diverse functies, zowel uitvoerend, inhoudelijk, beleidsmatig en management. Binnen en naast mijn werk heb ik trainingen voor instellingen en groepen verzorgd. Trainingen gericht op vaardigheden en inzichten in het brede scala van jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrie en gericht op teamontwikkeling.
Mijn visie en werkwijze kenmerkt zich door een systeemgerichte aanpak. Dit zowel voor de directe hulp als binnen de coaching en het (project)management.

Deze visie en werkwijze heeft ook geleid tot het basisboek Systeemgericht Werken.
In 2013 is de tweede herziene druk (eerste druk 2007) van het boek uitgekomen welke binnen veel HBO opleidingen wordt gebruikt.

Voor uitgebreidere informatie zie mijn CV.

2014 Curriculum Vitae Marius Nabuurs

 

boek tweede druk

http://www.thiememeulenhoff.nl/hoger-onderwijs/sociaal-agogisch-onderwijs/methodiek/basisboek-systeemgericht-werken-2e-druk