Training & coaching

Nabuurs Systeemgerichte training & coaching stelt u centraal. Uw vraag is de uitdaging met trainingen en coaching op maat. De betrokkenheid en motivatie leidt tot meer succes voor de trainee. Uitgangspunt is dat bestaande competenties van de trainee naar boven worden gehaald en versterkt.

Leren is ontwikkelen, is bijblijven, leren is leuk en uitdagend.

Teamtraining Personal coaching Praktijktraining
Teamtraining gericht op het versterken van samenwerkingsrelaties, de groepsdynamica en het Systeemgericht Werken binnen teams.Mogelijke trainingsonderwerpen:

 • Effectieve communicatie binnen teams
 • Groepsdynamica binnen teams, leiderschap en macht 
 • Samenwerken, werken aan een gemeenschappelijke koers
 • Situationeel leidinggeven
 • Omgaan met ander gedrag

 

Personal  coaching is gericht op de eigen ontwikkeling en ontplooiing. Hoe kun je je competenties maximaal benutten en ben je je bewust van je eigen valkuilen. Personal coaching gebeurt ook vanuit het Systeemgerichte perspectief. Vraagstukken die hier naar boven kunnen komen zijn:

 • Hoe kan ik effectief omgaan met lastig gedrag van een ander?
 • Hoe benut ik mijn tijd zo efficiënt mogelijk?
 • Op welke wijze kan ik mijn competenties maximaal benutten?
 • Hoe kan ik op een goede wijze nee zeggen?
 • Hoe kan ik vertrouwen dat de ander goede oplossingen heeft voor het probleem?
Praktijktrainingen zijn gericht op de kennis, houding en  vaardigheden van de hulpverlener. De veranderende maatschappij van zorg naar participatie vraagt ook een andere houding, kennis en vaardigheden van de hulpverlener of moeten we hem coach gaan noemen. Onderstaande trainingen hanteren dit als uitgangspunt:

 • Effectieve communicatie met en in gezinnen
 • Sociale netwerk strategieën (SNS) en netwerkberaden
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Je rol als hulpverlener
 • Motiverende gespreksvoering
 • Systeemgericht Werken

Voor wie?

 • Instellingen voor jeugdhulpverlening
 • Instellingen voor jeugdpsychiatrie en jeugdverslavingszorg
 • Algemeen maatschappelijk werk voorzieningen
 • Sociale welzijnsinstellingen
 • Wijkteams (sociale wijkteams) van gemeenten
 • Gemeentelijke instellingen

Kosten?
Offerte op aanvraag

Contact?
Klik op de button contact.