Praktijk: Hulp aan Huis

Nabuurs Systeemgericht Werk biedt Hulp aan Huis, wanneer het even minder goed gaat in uw gezin.

Dan biedt Nabuurs Systeemgericht Werk u hulp en begeleiding. Als Pedagoog ben ik expert in Systeemgericht Werken. En heb aandacht voor alle leden van het gezin en de sociale omgeving. De hulp is zo nodig gericht op alle leefgebieden. Gericht  op samen doen en samen oplossen.  De krachten weer naar boven halen zodat iedereen weer optimaal  in het gezin kan functioneren.

De hulpvraag van u is te beschouwen als uw wens. Het is een wens tot verandering, voortkomend vanuit een klacht of een probleem. De hulpvraag is vaak geformuleerd in termen van:
– Wij willen dat er rust komt in huis.
– Ik zou willen dat mijn zoon niet meer zoveel gamed.
– Ik wil weer op een rustige manier met mijn partner kunnen praten.
– Ik zou willen dat mijn ouders mij begrepen.
– Ik zou willen dat we niet meer zoveel gedoe hebben over de regels.
– Ik wil beter in mijn vel zitten, me lekkerder voelen.

Uw vraag en mijn professionaliteit leiden tot een gezamenlijk plan van aanpak en uitvoering daarvan. Zodat u allemaal weer gelukkiger in het leven staat. Nabuurs Systeemgericht Werk biedt hulp aan huis, zo nodig ook praktisch. Ik maak gebruik van diverse gesprekstechnieken, werk met opdrachten en huiswerk, werk oplossingsgericht en gebruik (cognitieve) gedragstherapieën.  Maar bovenal word er gebruik gemaakt van de kracht van u en uw gezin.

Voor wie?
Nabuurs Systeemgericht Werk is er voor gezinnen, waar sprake is van relatie-, opvoed- en opgroei problemen. Er kan sprake zijn van opvoed- en opgroeiproblemen die verband kunnen houden met kinderen met autisme, ADHD, Gilles de la Tourette. Of jongeren met verslavingsproblemen en verslavingsgedrag, bijvoorbeeld internet en gameproblematiek.
In veel van deze gezinssituaties verloopt de onderlinge communicatie niet meer goed, ontstaan er conflicten en worden regels in het gezin niet meer nageleefd.

Hoe werkt het?
U kunt telefonisch of per e-mail een eerste afspraak maken. Zie contact. Dit is een wederzijdse kennismaking en oriëntering. Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis .

Indien akkoord volgt er een intakegesprek hetgeen leidt tot een gezamenlijk plan van aanpak.

Kosten?
Oriënterend gesprek is gratis.
Intake: € 60,00
Vervolgcontacten: € 45,00 per uur.

Vergoeding via zorgverzekering.
Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u een deel van de kosten declareren. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar

 
Contact?
Klik op button contact